نسخه سازمانی

جهت کنترل تردد در سازمان ها و ارگان های دولتی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.از طریق نسخه سازمانی می توان رتبه بندی های کارکنان را تعریف کرد. هر کارمند و پرسنل میتوانند با دسترسی خود درخواست مجوز موقت مهمان بگیرند

نسخه پارکینگ عمومی

با بهره گیری از توان قرائت پلاک به منظور هوشمندسازی و اتوماسیون پارکینگ های عمومی مورد استفاده قرار می گیرد .این سامانه با ثبت ورود و خروج هر یک از خودروها و محاسبه هزینه پارک خودرو بر حسب تعرفه و زمان پارک بودن خودرو کمک شایانی به مدیریت پارکینگ می نماید

نسخه ترافیکی و آماری

مختص کنترل تردد جاده ای می باشد.نسخه ترافیکی و آماری را میتوان در هر مکانی که کنترل تردد خودرو باید توسط سیستم صرفا ثبت شود استفاده می گردد.

نسخه مسکونی

 با توجه به حساسیت تردد خودرو ها در محوطه داخلی برج ها و شهرک های مسکونی طراحی و تولید گردید. در این نسخه می توان به اعمال محدودیت تردد ها با توجه به پرداختی شارژ ساختمان اشاره کرد

نحوه عملکرد پارکینگ هوشمند دیدبان

آخرین اخبار

برخی از مشتریان ما